Over ons

De Vlaamse Volksbeweging is een onafhankelijke en pluralistische beweging en kent vele afdelingen op provinciaal en lokaal niveau. VVB-Leuven is één van die lokale afdelingen. VVB werd opgericht in 1956 als partij-onafhankelijke drukkingsgroep die ijverde voor federalisme, toentertijd een revolutionair project. Nu het federalisme in België ingevoerd is, streeft VVB er naar dat Vlaanderen een volwaardige lidstaat van Europa wordt. Het project is even revolutionair, de beweging even partij-onafhankelijk.

Sinds 1990 heeft de VVB haar tweede adem gevonden. Een nieuwe ploeg zette de vereniging weer op een groeipad. Van 1200 leden, 7 afdelingen en één halftijdse kracht in 1990, groeide de VVB op 15 jaar tijd opnieuw tot 6000 leden en abonnees, tientallen afdelingen en 4 voltijdse medewerkers. Geen sinecure in een tijd dat het hele verenigingsleven klaagt over verminderde belangstelling. Daardoor is de VVB uitgegroeid tot de grootste en meest actieve vereniging binnen de Vlaamse Beweging die zich actief met Vlaamse emancipatie bezighoudt.

In 2023 gooide een nieuwe ploeg alweer een nieuwe dynamiek in de organisatie die dringend aan verjonging toe was. Tal van nieuwe projecten werden uit de grond gestampt zoals de onafhankelijkheidsbarometer naar aanleiding van de verkiezingen van 2024.

 

De dynamische aanpak van de VVB trekt inderdaad veel nieuwe en jonge mensen aan. De VVB pleit nog steeds complexloos voor een eigen Vlaamse plaats in Europa en in de wereld. Daar wordt niet alleen Vlaanderen, maar ook Wallonië beter van. Naast het pleiten voor twee onafhankelijke staten, werkt de VVB ook actief aan een hele reeks dossiers: de positie van de Vlamingen in Brussel, Europa, Nederlands in het hoger onderwijs,… 

Wat doet de Vlaamse Volksbeweging?

De organisatie doet wat de Vlaamse Beweging al 175 jaar doet: op een geweldloze wijze wantoestanden aan de kaak stellen, alternatieven naar voren schuiven en als drukkingsgroep de politiek beïnvloeden. Dat we terzake in al die jaren vooruitgang geboekt hebben, is voor een niet onbelangrijk deel te danken aan verenigingen zoals de VVB.

De VVB werkt zoals elke moderne drukkingsgroep via:

• het verspreiden van tijdschriften;

•  acties en campagnes;

• een fijn netwerk van lokale afdelingen;

• leden en steuners;

• mediatieke acties, o.a. in samenwerking met het Taal Aktie Komitee;

• colloquia en andere nationale activiteiten;

• het verspreiden van boeken, zelfklevers, vlaggen, enz;

• studiewerk.

Om onze onafhankelijkheid te bewaren moeten onze kaderleden daarbij partij-onafhankelijk zijn en mogen dus geen politiek mandaat bekleden.

 

TOP