Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van de Europese Unie (AVG) van kracht, die een betere richtlijn moet bieden voor organisaties die persoonsgegevens verzamelen.

Als Vlaamse Volksbeweging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Vlaamse Volksbeweging

Passendalestraat 1A

2600 Berchem

privacy@vvb.vlaanderen

Persoonsgegevens van leden worden door de Vlaamse Volksbeweging verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen, en om uw lidmaatschap te kunnen goedkeuren, vragen wij u de volgende verplichte gegevens:

Niet verplichte gegevens:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Persoonsgegevens van leden worden door de Vlaamse Volksbeweging verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen, en om uw lidmaatschap te kunnen goedkeuren, vragen wij u de volgende verplichte gegevens:

Niet verplichte gegevens:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.